Levent Memiş Kişisel Web Sitesi

Belediyelerden Sosyal Medya Notları -1

Teknoloji baş döndürücü şekilde kendini yenilemeye ve etrafındaki yaşanan hayatları da dönüştürmeye/değiştirmeye devam ediyor. Ve bu dönüşüm, teknolojinin insan hayatını ve iş yapma biçimini kolaylaştırdığı sürece devam edeceğe benziyor. Yaşanan bu süreçten kaçış olmadığının verisini, teknoloji tarihine baktığımızda görebiliyoruz. Son yüzyılın, etki alanı dikkate alındığında, en büyük teknolojisinin ise internet olduğu açık bir gerçektir. Son verilere kabaca bakıldığında, Dünya’da 2,5 milyar, Türkiye’de ise yaklaşık olarak 36 milyon insanın internet kullanıcısı olduğu açıklanmaktadır. Türkiye nüfusunun 2013 itibariyle, yaş dağılımlarına bakıldığında, nüfusun 51.852.000’u 15-64 yaş aralığında olduğu görülmekte. Yoğun internet kullanıcısının daha çok bu yaş aralığında olduğu düşünüldüğünde, Türkiye’deki internetin gerçekliği kendini göstermektedir. Burada belirtilmesi gereken, asıl devrimi yaratan ise, bireylerin, örgütlerin “kollektif” hareket etmesini sağlayan sosyal ağlar’dır. Sahip olduğu bu kollektif yapısıyla, bireylerin sosyalleşme ihtiyacını giderirken, somut düzleme kıyasla bireyleri daha fazla bütünleştirerek baskı gücünü artırmaktadır. Bunun yansımalarını “tüketici toplulukları”, “siyasi temelli topluluklar”, “belirli konu bazlı oluşan topluluklar” gibi farklı biçimlerde olmaktadır. Diğer taraftan örgütsel bazda bakıldığında da, ortaya çıkan bu imkanlar, hedef kitlelerini daha iyi “tanıma”, kendilerini onlara daha iyi “tanıtma” ve kimi hizmetleri uyarlayarak daha hızlı ulaştırma fırsatı vermektedir.

Kentin yönetiminden birinci derece sorumlu belediye örgütü açısından bu imkanlar değerlendirildiğinde ise, özellikle vatandaşların görüş ve düşüncelerini hızlı ve kolay iletmesi bağlamında katılıma  önemli bir imkan sunmaktadır. Kent yönetimi ve yönetim çerçevesinden bakıldığında,  etkin bir yönetimin gerçekleşmesi için, planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonları birincil derecede önem arz eder. Bu kapsamda sosyal ağlar ve kent yönetimi ele alındığında, kente yönelik planların oluşturulmasında, her noktadan kentsel ihtiyaçların iletilmesinde, hizmetlerin istenildiği şekilde yürütülmesinde, gönüllü toplulukların oluşturulmasında ve asıl önemli olan her noktadan vatandaş denetiminin sağlanmasında,  sosyal ağlar önemli katılım fırsatı sağlamaktadır.

Bu kapsamda Türkiye’deki belediyelerin sosyal ağlara adaptasyonu incelendiğinde, yeni yeni bu ortamların kullanılmaya başlanıldığı görülmektedir. Özellikle 2011 ve 2012 yıllarda belediyelerin, en fazla yaygınlığı olan Facebook ve Twitter hesaplarında bir artışın olduğu tespit edilmiştir. İl ve Büyükşehir Belediyesi resmi sayfalarından hareketle incelendiğinde, 6 belediye başkanının ve 22 belediyenin Facebook hesabı; 11 belediye başkanının ve 22 belediyenin Twitter hesabı olduğu görülmüştür. Belediyeler, henüz bu ortamları yeni yeni tanımaya başlasa da, iyi uygulama örnekleri (Kocaeli, Sakarya ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri) de görülmektedir. Bu ve bundan sonraki yazılarımda, takip ettiğim kadarıyla, Türkiye’den ve Dünya’dan bu yeni uygulamalara bu sayfada yer vermeye çalışacağım.

Burada bazı iyi uygulama örneklerine yer vereceğim. İlk iki görsel Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal Twitter hesabında. Bir mahalle adıyla açılan Twitter hesabından, mahalledeki bir hizmet ihtiyacı bildirilmekte ve hemen ertesi gün hizmet yerine getirilerek, fotoğraflarıyla ilgiliye cevap verilmektedir.

Aşağıda yer verdiğim görsel de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden. Görüldüğü üzere, vatandaş denetimi yapılmaktadır.

Bir diğeri ise, Tuzla Belediye Başkanı’nın yürüttü “Sosyal Medyada Halk Günü Uygulaması”dır. Bu uygulamayla, önceden fiziksel bir ortamda sınırlı katılımla sağlanan halk günü uygulaması daha fazla geniş kitlenin katılımıyla, maliyet ve zaman tasarrufu sağlayarak gerçekleşmiş olmaktadır. Uygulamanın başladığı 54. dk. da 95 yorum, 66 beğeni ve bir paylaşım gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak, eğer birlikte yaşamın en iyi kriterini demokrasi olarak kabul ediyorsak, ortaya çıkan katılım mekanizmalarından fazlasıyla yararlanmanın önemli olduğu kanaatini taşımaktayım.

 

Levent Memiş